Laatste nieuws

13 mei 2020
Limmer tandartsen
De reguliere zorg van de Limmer Tandartsen is weer opgestart.

15 maart 2020
Limmer tandartsen
In verband met de ontwikkelingen rond de bestrijding van het coronavirus, zijn wij genoodzaakt reguliere zorgverlening op te schorten tot 28 april 2020.

20 juli 2017
Starlet opent nieuwe wachtruimte
Starlet Diagnostisch Centrum heeft sinds 2013 een priklocatie in gezondheidscentrum Limmen. De priklocatie is open op maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 9.00 uur*. De locatie ligt dicht bij de zorgverleners en is goed toegankelijk voor de patiënten.

GC Limmen

Gezondheidscentrum Limmen
Zonnedauw 2
1906 HA LIMMEN

Routebeschrijving
11 december 2015

Hartpoli Limmen vaker open

Vorige week is hij officieel geopend: de polikliniek voor hartziekten in Limmen. Het is een dependance van het nieuwe Noord-west Ziekenhuis (tot voor kort het Medisch Centrum Alkmaar). Cardioloog Alf Arnold houdt er elke donderdagmiddag spreekuur. Hoe komt een dependance van het Alkmaarse ziekenhuis in Limmen terecht? “Eigenlijk komt dat door tandarts Rob Blom, die hierboven zit", lacht Arnold. “Hij wees ons er op dat hier nog een ruimte vrij was. Een prima plek.”
De poli heeft een eigen ingang aan de westkant van het Gezondheidscentrum, dat de laatste jaren is ingericht op de plek van het oude gemeentehuis van Limmen aan de Zonnedauw. Ongeveer een jaar geleden betrokken Arnold, teamleider hart- en longfunctie Sylvia Pasveer, een assistente en een longspecialist de ruimte, die bestaat uit een balie, een ontvangstruimte en een spreekkamer.
Arnold en zijn team bieden er cardiologische zorg: er kunnen onder andere echo's en hartfilmpjes (ecg's) worden gemaakt. “Ongeveer tachtig procent van de zorg die gevraagd wordt kunnen we hier bieden", zegt Arnold. “Het resterende deel behandelen we in Alkmaar.” De poli bedient naast Limmen ook de inwoners van Castricum en Heiloo. “Het is in overeenstemming met het beleid van het ziekenhuis: concentratie van specialismen en spreiding van laagdrempelige zorg", legt Arnold uit.
“Het is dichter bij huis, dus een stuk klantvriendelijker. En we werken nauw samen met de huisartsenpost, die hiernaast zit. Mensen met spoedeisende hartproblemen kunnen ze direct naar ons doorverwijzen en ze kunnen ook in ons systeem kijken wat er aan behandeling heeft plaatsgevonden.”

Longproblemen

De belangstelling is zodanig dat streven is om het team van Alf Arnold binnenkort ook op donderdagochtend zitting gaat houden in de poli in Limmen. Op langere termijn is het de bedoeling dat in de ook poli mensen met longproblemen worden behandeld. “Hart en longen liggen in het lichaam dicht bij elkaar en beïnvloeden elkaar ook", legt Arnold uit. “En we hebben hier al een aantal faciliteiten voor."

Uit het Noord-Hollands Dagblad